Farma u Borovu (kod Vukovara)

Farma za tov junadi nalazi se u mjestu Borovo kraj Vukovara. Površina parcele iznosi 26.682 m2. Makro lokacija farme je vrlo dobra, jer je smještena u blizini većih prometnica (300 metara od magistralnog pravca Vukovar – Osijek) i dobro je povezana sa svim većim okolnim mjestima, te je okružena velikim obradivim površinama. Na parceli se nalaze svi potrebni objekti za funkcioniranje farme, te je osigurana komunalna infrastruktura (vlastiti bunar i priključak na gradski vodovod), a pristup je omogućen uređenim makadamskim putem. Na parceli se nalaze 3 staje (staja 1 -944,42m2; staja 2 - 1.281,96m2; staja 3 - 1.313,87m2), veliki horizontalni silos za hranu (780,89m2), 4 vertikalna silosa, plato za gnoj i montažno skladište za mehanizaciju. Kapacitet farme je do 1.000 kom junadi. Ukupni NGP izgrađenih zatvorenih objekata iznosi cca 3.638 m2, a objekti su izgrađeni u razdoblju između 2007. i 2012. godine. Svi objekti su u dobrom stanju i aktivno se koriste. Na farmi se nalazi sva potrebna oprema potrebna za trenutni nastavak rada. Predmet prodaje je farma uz mogućnost kupovine i strojeva, koji su u funkciji i nalaze se na farmi (2 traktora, utovarivač, mikserica, raspršivač slame…). Za dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate gosp.Tomislava Radića na mob. 098/365-674

više >>>

Farma u Donjem Baziju

Farma za tov junadi nalazi se u mjestu Donje Bazije kraj Slatine. Površina parcele iznosi 19.336 m2. Makro lokacija farme je vrlo dobra jer je smještena u blizini većih prometnica i dobro je povezana sa svim većim okolnim mjestima, te je okružena velikim obradivim površinama. Na parceli se nalaze svi potrebni objekti za funkcioniranje farme, te je osigurana komunalna infrastruktura (struja, voda, odvodnja i dr.), a pristup je omogućen uređenim makadamskim putem. Na parceli se nalaze 2 objekta: staja površine 832,26m2 s montažnim skladištem površine 280,00m2 i staja površine 872,40m2. Ukupni NGP izgrađenih objekata iznosi 1.984m2. Kapacitet farme je 400 kom tovne junadi. Svi objekti su u dobrom stanju. Za dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate gosp.Tomislava Radića na mob. 098/365-674

više >>>

Farma u Borovu (kod Vukovara), BOROVO

Farma u Donjem Baziju , DONJE BAZIJE

Izdvajamo iz ponude!